Zmiana kategorii

Aby zmienić kategorię, przejdź do Czasu komputera>Aktywności: Wybierz kategorię z listy rozwijanej dla danej aplikacji. Gotowe!

Read More

Czas poza komputerem

TimeCamp pozwala Ci na zarejestrowanie i wpisanie czynności, które wykonujesz, gdy nie używasz komputera. Możesz te czynności przypisać do zadań – będą to np. rozmowy telefoniczne z Klientami, spotkania, rozmowy służbowe etc. Aplikacja pyta użytkoników, co robili, gdy nie pracowali na komputerze. Jako właściciel konta, możesz ustawić czas, po którym takie okienko z pytaniem dla […]

Read More

Nieprzypisane aktywności komputerowe

Jeśli używasz aplikacji desktopowej i masz włączoną opcję rejestrowania aktywności komputerowych, możesz znaleźć na Timesheecie, pod wpisami czasowymi „nieprzypisane aktywności komputerowe”. Ten wpis oznacza zebrane aktywności, nieprzypisane do żadnego zadania. Można te aktywności poprzypisywać do zadań, jednak upewnij się, że  opcja „Synchronizuj ramy czasowe z czasem trwania, gdy edytujesz wpis” jest WYŁĄCZONA. Nieprzypisane aktywnosci komuterowe […]

Read More

Pulpit nawigacyjny

Wprowadzenie TimeCamp jest programem, który m.in. służy do rejestrowania aktywności komputerowych – Twoich i pracowników, po to by móc sprawdzać, ile czasu poświęcasz na aktywości związane z Twoją pracą, ile na aktywności rozpraszające. Dzięki temu możesz kontrolować czas w pracy i wypracować najbardziej optymalne reguły działań, by ich efekty były satysfakcjonujące.  Możesz także sprawdzać, jakich […]

Read More

Czas z dala od komputera

Jedną z funkcji TimeCampa jest możliwość rozliczania czasu z dala od komputera. Aplikacja może pytać użytkowników o aktywność offline, w przypadku, gdy przerwa w aktywnej pracy na komputerze trwa zbyt długo. Aby zdefiniować, po jakim czasie aplikacja powinna pytać użytkownika o aktywność z dala od komputera od momentu przejścia w tryb bezczynności, zaloguj się do […]

Read More

Czas bezczynności

TimeCamp mierzy aktywną pracę na komputerze. Jeśli jednak przez dłuższy czas użytkownik nie wykonuje pracy myszą lub klawiaturą, aplikacja przejdzie w tryb bezczynności. Domyślnie okres ten wynosi 2 minuty, jednak istnieje możliwość jego konfiguracji. Te 2 minuty zostaną przypisane do ostatniej wykrytej aktywności. Jeśli więc pracujemy nad dokumentem w Microsoft Word, a następnie odchodzimy od […]

Read More