Zarządzanie bazą Klientów

Aby dodać, usunąć lub zmienić dane Klienta, przejdź do modułu Faktury, następnie kliknij w przycisk „zarządzaj Klientami„. Możesz edytować dane istniejącego Klienta (1), poprzez kliknięcie w wiersz z jego nazwą lub dodać nowego (2). Możesz też dodać nowego Klienta w czasie, gdy tworzysz fakturę. Wprowadź nazwę Klienta, opcjonalnie adres mailowy, dane osoby kontaktwej, adres i […]

Read More

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe ustawisz nawigując do   Ustawień>Dodatków>Ustawień modułu „fakturowanie”: Następnie wypełnij odpowiednie pola i ustaw stawki podatkowe wraz z opisami. Możesz wybrać, która stawka będzie przypisywała się na fakturach domyślnie.

Read More

Faktura pro forma

Faktura pro forma może być utworzona w taki sam sposób jak „zwykła” faktura. Jedyna rzecz, jaką musisz zrobić, to wybrać z listy rozwijanej tę formę.

Read More

Ustawienia modułu Faktury

Ten moduł pozwala na wystawianie faktur na podstawie wpisów czasowych; możesz również stworzyć dokument z pustego szablonu. Faktury mogą być wysyłane do Twoich Klientów bezpośrednio z TimeCampa. Możesz też stworzyć integrację z programami fakturującymi: Xero albo QuickBooks – będziesz wtedy miał możliwość eksportować, za pomocą jednego kliknięcia, dokumenty do tych systemów. Aby uruchomić moduł, zacznij […]

Read More

Tworzenie faktur z wpisów czasowych

Zapamiętaj, że dany wpis czasowy możesz zafakturować raz. Możesz tworzyć faktury dla powstałych wpisów czasowych – zrobisz to w module „Faktury” poprzez kliknięcie w zielony przycisk „nowa faktura„. Po pierwsze, wybierz zadania, na podstawie których chcesz wystawić dokument. Jeśli TimeCamp znajdzie jakiś płatny czas w momencie, gdy tworzyłeś fakturę, podgląd zostanie zaktualizowany automatycznie poniżej formularza. […]

Read More