Urlop

Aby mieć możliwość ustawienia w systemie dni urlopowych, włącz moduł obecności (Ustawienia>Dodatki). Musisz mieć uprawnienia administratora. Po wejściu w ustawienia „Obecności” możesz przypisać, ile dostępnych godzin urlopu może mieć dany pracownik. To jest domyślne ustawienie dla wszystkich użytkowników w danym roku. Oprócz tego ustawienie nazwy „Zadania wakacyjnego” pozwala na późniejsze wybieranie zadania – gdy użytkownik […]

Read More

Rozliczanie urlopów

TimeCamp pozwala  na rozliczanie urlopów. Pracownik może zaznaczyć odpowiedni typ dnia, wykorzystując raport „Obecności”. Zmiany dokonane przez pracownika muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora systemu TimeCamp. Zmiana typu dnia na urlopowy Możesz zmienić typ dnia w raporcie Obecności. Po wygenerowaniu raportu (1) dla konkretnego przedziału czasowego (2) możesz edytować dany „typ dnia” (3). Możesz wybrać […]

Read More