Pulpit nawigacyjny w module „raporty”

Pulpit nawigacyjny – sekcja w module „raporty” jest dostępna w planie pro. Ma 4 podstawowe części: 1. Najlepsi pracownicy w projektach (zobaczysz, którzy pracownicy zarejestrowali najwięcej czasu w wybranym okresie); 2. Najczęstsze zadania (najczęściej wybierane zadania, do których rejestrujecie czas); 3. Dziennie (zobaczysz rejestrowanie czasu rozliczalnego i nie do rozliczenia); 4. Aktualizacje w Twoich projektach […]

Read More

Jak sprawdzać czy pracowicy regularnie rejestrują czas do projektów?

Dla efektywnej pracy, należy regularnie sprawdzać rejestrowany czas do projektów. Warto uświadomić pracownikom fakt, że regularne rejestrowanie czasu pozwoli na lepsze ułożenie ich pracy, zarządzanie czasem oraz jest przydatne dla wielu aspektów pracowniczych oraz dla samej firmy. Żeby wygenerować raport, należy przejść do odpowiedniego modułu. W tym miejscu można wygenerować wiele potrzebnych danych, w zależności […]

Read More

Jak zdefiniować cele

TimeCamp pozwala zdefiniować cele dotyczące użycia komputera dla grupy pracowników. Cele można na bieżąco kontrolować na podstawie danych wysyłanych przez aplikację pomiarową. Definicja celów Aby zdefiniować cele dla grupy pracowników należy zalogować się jako administrator i przejść do raportu Czas na komputerze > Cele oraz wybrać grupę pracowników. Aby zastosować cel dla wszystkich grup należy […]

Read More

Kategoryzacja aplikacji i stron www

TimeCamp automatycznie wylicza produktywność pracownika na podstawie danych zebranych przez aplikację desktopową. W naszej bazie danych są już ponad 4 miliony aplikacji i stron www przypisanych domyślnie do jednej z 18 dostępnych w systemie kategorii. Każda kategoria ma przypisany jeden z poziomów produktywności (produktywna/neutralna/rozpraszająca). Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik „pracy na narzędziach”. Aktywności produktywne […]

Read More

Wprowadzenie

TimeCamp jest systemem do pomiaru czasu pracy na komputerze. Na podstawie danych zebranych przez aplikację umożliwia generowanie raportów dotyczących używanych aplikacji oraz odwiedzanych stron internetowych oraz ich odpowiednie kategoryzowanie i automatyczne obliczanie produktywności czasu spędzanego przed komputerem oraz – opcjonalnie – rozliczanie czasu z dala od komputera. Menu wyboru użytkownika Jeżeli do konta dodanych jest […]

Read More