Jak przenosić zarejestrowany czas pomiędzy zadaniami?

Może się zdarzyć, że się pomylisz i bedziesz trackował czas do nie tego zadania co trzeba. Aby naprawić błąd, nie musisz usuwać wpisu i wprowadzać go ręcznie na nowo – możesz przenieść zarejestrowany czas do odpowiedniego zadania. Są trzy metody, za pomocą których to zrobisz. Pierwsza metoda Ten sposób jest zalecany, jeśli chcesz przenieść pojedynczy […]

Read More

Jak sprawdzić poprawność wpisów w module czas w projektach?

Sprawdź, ile czasu Twoi pracownicy spędzają na swojej pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest zajrzenie do raportu z podziałem na ludzi, dni i projekty. Zrobisz to idąc to modułu Raporty, podgrupa z podziałem na ludzi. Możesz wygenerować raport dla wybranych pracowników albo dla wszystkich, wybierając odpowiedni filtr dla raportu. Dane pozwolą Ci na sprawdzenie, nad jakimi projektami pracował Twój […]

Read More

Kopiowanie wpisów na Timesheecie

Ta funkcja pozwala na kopiowanie pojedynczych lub wszystkich wspisów czasowych z danego dnia do innego. Aby to zrobić, wciśnij po prostu przycisk kopiowania wpisów, który jest ulokowany pod wpisami w widoku dziennym. Po kliknięciu, otworzy się moduł, który pozwoli Ci na skopiowanie wybranych wpisów. Najpierw zaznacz, które z wpisów chcesz kopiować. a) możesz zaznaczyć pojedyncze […]

Read More

Do czego służy Timesheet (czas w projektach)?

Możesz zastąpić tysiąc żółtych karteczek, papierów i stron, na których zapisujesz sobie, co masz dziś zrobić i ile czasu powinno Ci to zająć. Mozesz mieć wszystko w jednym miejscu i nic się nie zgubi. Timesheet to miejsce, w którym możesz tworzyć, edytować i usuwać wpisy czasowe, aby pracowało Ci się wygodniej i efektywniej. Możesz dodawać […]

Read More

Widok tygodniowy czasu w projektach (Timesheet)

Wprowadzenie Dla Twojego komfortu, możesz używać widoku tygodniowego, który przypomina trochę widok kalendarza. Może będziesz wolał/wolała,  z poziomu tygodnia rejestrować swój czas do projektów? Na przykładzie widoku mojego tygodniowego Timesheetu, zobacz jak to działa. Każdy dzień ma kolorowe „bloki” –  to wpisy czasowe, przydzielone do zadań (1),  węższy pasek reprezentuje aktywności komputerowe zarejestrowane przez aplikację […]

Read More

Widok dzienny czasu w projektach (Timesheet)

Dzienny widok przypomina prostą tabelę. Każdy wers jest zarezerwowany dla osobnego wpisu czasowego, który możesz dodać ręcznie lub uruchomić i zatrzymać stoper. Aby dodać nowy wpis czasowy, użyj modułu na górze. Wybierz zadanie, do którego chcesz zapisać czas (1), następnie wprowadź czas trwania Twojej pracy nad wybranym zadaniem (2). Kliknij zielony przycisk (3). Gotowe! Możesz […]

Read More

Jak przenosić zarejestrowany czas między zadaniami?

Są trzy metody, za pomocą których możesz przenieść zarejestrowany czas pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Pierwsza metoda Tym sposobem najlepiej przypiszesz czas pomiędzy pojedynczymi wpisami. Wystarczy przejść do modułu Timesheet, a następnie zmienić nazwę zadania. Druga metoda Tym sposobem przeniesiesz wszystkie wpisy z jednego zadania do drugiego. Trzecia metoda Trzecia metoda jest podobna do drugiej; dzięki niej, […]

Read More

Pomiar czasu do projektów z poziomu aplikacji desktopowej

Możesz wykorzystać zainstalowaną na komputerze aplikację desktopową, aby przypisywać czas pracy do projektów. Pamiętaj, że przy tej metodzie czas będzie zliczany do zadań tylko w przypadku aktywnej pracy na komputerze. Aplikacja działa w dwóch trybach: 1. ręcznym 2. automatycznym Aktualny jej tryb prezentowany jest na zielonym widżecie, przed wybraną nazwą zadania: – litera M oznacza […]

Read More