Czas prywatny

TimeCamp pozwala użytkownikom na aktywację funkcji „Czasu prywatnego”. Działając w tym trybie aplikacja nie zbiera szczegółowych informacji nt. użycia komputera, a wszystkie działania użytkownika raportowane są jako „Czas prywatny”. Aby aktywować tę funkcję oraz ustalić dzienny limit do wykorzystania przez pracowników, zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora oraz wejdź w Ustawienia (1). Następnie wybierz […]

Read More