Jak sprawdzać czy pracowicy regularnie rejestrują czas do projektów?

Dla efektywnej pracy, należy regularnie sprawdzać rejestrowany czas do projektów. Warto uświadomić pracownikom fakt, że regularne rejestrowanie czasu pozwoli na lepsze ułożenie ich pracy, zarządzanie czasem oraz jest przydatne dla wielu aspektów pracowniczych oraz dla samej firmy. Żeby wygenerować raport, należy przejść do odpowiedniego modułu. W tym miejscu można wygenerować wiele potrzebnych danych, w zależności […]

Read More

Jak zmienić właściciela konta?

Właściciel konta jest jedyną osobą, która może przekazać innemu użytkownikowi swoje uprawnienia. Aby to zrobić, trzeba: Wejść do ustawień, Przejść do zakładki „Użytkownicy” Kliknąć z prawej strony w fukcję nadawania ról i przypisać danej osobie rolę własciciela konta. Gotowe!

Read More

Uprawnienia użytkowników

Pamiętaj, że rozróżniamy uprawnienia dla aktywności komputera oraz czasu w projektach. W TimeCampie możesz odzwierciedlić strukturę swojej firmy i nadawać odpowiednie funkcje użytkownikom. Funkcje dla modułu Czas komputera W tym module istnieją trzy funkcje: administrator, supervisor, użytkownik; Administrator ma dostęp do raportów wszystkich użytkowników grupy, w której jest oraz do wszystkich podgrup. Może zmieniać ustawienia, […]

Read More

Nieaktywni użytkownicy

W TimeCampie możesz mieć nielimitowaną ilość nieaktywnych użytkowników; ta funkcja polega na tym, że nieaktywne osoby nie będą miały możliwości zalogowania się do TimeCampa (zatem nie mogą wprowadzać żadnych nowych danych), jednak ich dane mogą być ciągle widoczne w raportach. Jest to główna różnica między zdezaktywowanym użytkownikiem a usuniętym. Dodatkowo, jeśli np. wymieniasz pracowników na […]

Read More

Jak dodać grupy i użytkowników?

TimeCamp pozwala na odtworzenie szczegółowej struktury organizacyjnej. Możesz utworzyć wiele podgrup, w których umieścisz wybranych użytkowników oraz ograniczysz dostęp do ich raportów dla konkretnych Menedżerów. Dodatkowo każda podgrupa może mieć odrębne Ustawienia. Domyślnie podgrupy dziedziczą ustawienia z grupy nadrzędnej. Aby dodać użytkowników, przejdź do Ustawień (1), kliknij w zakładkę Użytkownicy (2) i następnie w przycisk […]

Read More