Za pomocą TimeCampa możesz powiązać swoje konto z różnymi systemami, służącymi do zarządzania projektami. W zależności od programu, TimeCamp może importować zadania, projekty, listy z poszczególnych aplikacji – dzięki temu możesz rejestrować czas spędzony na projektach w innych programach  bezpośrednio w TimeCampie. Listę dostępnych integracji znajdziesz tutaj.

Każdą integrację włączamy, poprzez klknięcie Ustawień (1) i zakładki Integracje (2): 

Możesz też rejestrować czas do projektu bezpośrednio w używanych programach za pomocą Google Chrome pluginu. Jest dostępny dla: Asany, Trello, Podio, Teamworka, HeySpace’a i Insightly. Możesz zainstalować plugin stąd.

Więcej informacji dla poszczególnych integracji (jak je włączyć, informacje o funkcjonalności etc.) znajdziesz na stronach:

ActiveCollab – integracja

Asana – integracja

AzureDevOps – integracja

Breeze – integracja

Google Calendar – integracja osobista

Aplikacje kalendarzy – integracja

ClickUp – integracja

Dropbox Paper integracja

Evernote – integracja

Freshdesk – integracja

Github – integracja

Gitlab – integracja

TimeCamp Planner – integracja

Insightly – integracja

Jira – integracja

Meistertask – integracja

Monday.com – integracja

Pivotal Tracker – integracja

Podio – integracja

QuickBooks – integracja

Redmine – intergacja

Salesforce – integracja

Slack – integracja

Smartsheet – integracja

Targetprocess – integracja

Teamwork Projects – integracja 

Todoist – integracja

Trello – integracja

Wrike – integracja

Xero – integracja

Zendesk – integracja

Zoho CRM – integracja


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+1 rating, 1 votes)
Loading...