TimeCamp pozwala na odtworzenie szczegółowej struktury organizacyjnej. Możesz utworzyć wiele podgrup, w których umieścisz wybranych użytkowników oraz ograniczysz dostęp do ich raportów dla konkretnych Menedżerów.

Dodatkowo każda podgrupa może mieć odrębne Ustawienia. Domyślnie podgrupy dziedziczą ustawienia z grupy nadrzędnej.

Aby dodać użytkowników, przejdź do Ustawień (1), kliknij w zakładkę Użytkownicy (2) i następnie w przycisk Zaproś użytkowników (3). Możesz też dodać użytkownika z pozycji grupy poprzez kliknięcie przycisku z plusem – „+” (4).

Wpisz adres/adresy użytkowników. Możesz wybrać też grupę, do której ma należeć zapraszany użytkownik lub użytkownicy.

Teraz możesz utworzyć grupy i podgrupy.

Aby dodać podgrupy, zaloguj się na konto administracyjne. Wejdź w Ustawienia (1), a następnie w zakładkę Użytkownicy (2). Kliknij na przycisk Utwórz grupę użytkowników (3).

Wprowadź nazwę podgrupy i wybierz komórkę nadrzędną.

Gdy tworzysz podgrupy, dziedziczą one ustawienia grup, które są nad nimi. Możesz stworzyć tyle grup, ile Ci potrzeba, ale pamiętaj, że jest tylko jedna grupa główna. Żeby zmienić ustawienia grupy głównej, przejdź do Ustawień (1) i kliknij w zakładkę Ogólne (2):

Przenoszenie użytkowników między grupami

Aby przenieść użytkownika do innej grupy, przejdź do Ustawień i zakładki „Użytkownicy”. Następnie najedź kursorem na linię z wybranym użytkownikiem – przeciągnij i upuść tę osobę do odpowiedniej grupy.

Możesz też wykonywać różne działania z użytkownikami, poprzez kliknięcie w checkboxy przy wybranych userach i zaznaczenie odpowiedniej opcji.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
Loading...