Sprawdź, ile czasu Twoi pracownicy spędzają na swojej pracy.

Najlepszym rozwiązaniem jest zajrzenie do raportu z podziałem na ludzi, dni i projekty. Zrobisz to idąc to modułu Raporty, podgrupa z podziałem na ludzi.

Możesz wygenerować raport dla wybranych pracowników albo dla wszystkich, wybierając odpowiedni filtr dla raportu. Dane pozwolą Ci na sprawdzenie, nad jakimi projektami pracował Twój zespół i ile czasu im te aktywności zajmowały – są to dane z modułu Czas w projektach.

W TimeCampie możesz porównać te wyniki z czasem włączania i wyłączania komputera. Aby sprawdzić czas spędzony przy właczonym komputerze, potrzebujesz dostać się do sekcji Obecności w module raporty.

Następnie wybierz przedział czasowy i osobę, której pracę chcesz sprawdzić. Bedziesz widział, ile czasu pracowała nad projektami oraz całkowity czas – te dane pobierane są z Czasu w projektach.

Sprawdź, ile czasu Twoi pracownicy spędzają na czynnościach poza komputerem

Te dane są widoczne w sekcji Poza komputerem w module Czas komputera. Tutaj możesz sprawdzić, ile czasu zajmują spotkania, rozmowy telefoniczne etc.

Możesz zdefiniować zadania dla czynności poza komputerem. Brak aktywności jest wykrywany przez aplikację desktopową. Aby ustawić odpowiednie zadania przejdź do Ustawień> Dodatki > Aplikacja desktopowa.

Zdefiniuj aktywności, którymi Twoi pracownicy będą mogli wypełniać czas poza komputerem.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
Loading...