TimeCamp pozwala zdefiniować cele dotyczące użycia komputera dla grupy pracowników.
Cele można na bieżąco kontrolować na podstawie danych wysyłanych przez aplikację pomiarową.

Definicja celów

Aby zdefiniować cele dla grupy pracowników należy zalogować się jako administrator i przejść do raportu Czas na komputerze > Cele oraz wybrać grupę pracowników. Aby zastosować cel dla wszystkich grup należy wybrać grupę główną. Należy pamiętać, aby wybierając grupę klikać bezpośrednio na jej nazwie.

Aby zdefiniować nowy cel należy kliknąć na przycisku Dodaj cel.

Istnieją 4 grupy celów, które można zdefiniować. Dotyczą one:
– łącznego czasu spędzonego na aktywnej pracy na komputerze,
– czasu spędzonego na aplikacjach/stronach www z konkretnej kategorii,
– czasu spędzonego łącznie na aplikacjach produktywnych/neutralnych oraz nieproduktywnych.

Cele można na bieżąco kontrolować generując raport Cele lub przeglądając Pulpit nawigacyjny dla konkretnego pracownika.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 2 votes)
Loading...