Jeśli używasz aplikacji desktopowej i masz włączoną opcję rejestrowania aktywności komputerowych, możesz znaleźć na Timesheecie, pod wpisami czasowymi „nieprzypisane aktywności komputerowe”.

Ten wpis oznacza zebrane aktywności, nieprzypisane do żadnego zadania. Można te aktywności poprzypisywać do zadań, jednak upewnij się, że  opcja „Synchronizuj ramy czasowe z czasem trwania, gdy edytujesz wpis” jest WYŁĄCZONA.

Nieprzypisane aktywnosci komuterowe pojawiają się na Twoim Timesheecie automatycznie. Nie są wliczane do sumy czasu w danym dniu dla wpisów i nie można ich usunąć z pozycji Timesheetu. Możesz to zrobić poprzez przejście do modułu Czas komputera (musisz mieć uprawnienia admnistratora) i sekcji „Pulpit nawigacyjny”.

Wybierz przedział czasowy dla jednego, konkretnego dnia – zobaczysz wykres dla poszczegolnych godzin w danym dniu. Wybierz interesującą Cię godzinę i kliknij w słupek na wykresie z danymi z wybranej godziny.

Zaznacz wybraną aktywność i usuń.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 1 votes)
Loading...