Możesz wykorzystać zainstalowaną na komputerze aplikację desktopową, aby przypisywać czas pracy do projektów.

Pamiętaj, że przy tej metodzie czas będzie zliczany do zadań tylko w przypadku aktywnej pracy na komputerze.

Aplikacja działa w dwóch trybach:
1. ręcznym
2. automatycznym

Aktualny jej tryb prezentowany jest na zielonym widżecie, przed wybraną nazwą zadania:
– litera M oznacza tryb ręczny,
– litera A oznacza tryb automatyczny.

addDesktop1

Aby przejść między trybami wystarczy kliknąć na tę literę na widżecie.
Alternatywnie możesz zmienić tryb klikając prawym przyciskiem myszy na ikonkę TimeCampa (obok zegara – 1) i dokonując zmian z menu kontekstowego 2/3.

addDesktop2

Tryb ręczny

Aby wybrać lub zmienić zadanie w trybie ręcznym kliknij na nazwę aktualnie wybranego zadania na zielonym widżecie (1).
Możesz wybrać zadanie z listy ostatnio używanych (2), lub odszukać zadanie wpisując jego nazwę w filtrze (3) lub znajdując je ręcznie z pełnej listy dostępnych zadań (4).

addDesktop3

Aby zatrzymać pomiar, wystarczy, że klikniesz na przycisk pauzy na widżecie.

addDesktop4

Tryb automatyczny

Aplikacja pracująca w trybie automatycznym sama wybiera za Ciebie zadania. Wybór dokonywany jest na podstawie słów kluczowych przypisanych w ustawieniach projektu. Aplikacja wyszukuje słów kluczowych w tytułach okien (np. nazwach otwartych dokumentów), adresach odwiedzanych stron www i nazwach otwartych programów.

Aby ustawić słowa kluczowe, edytuj zadanie, wchodząc na stronę Projekty (1), oraz w widok edycji zadania (2). Uzupełnij pole „Słowa kluczowe” (3). Słów kluczowych możesz przypisać wiele, rozdzielając je przecinkami.
Dobrą praktyką jest zachowanie unikalności słów kluczowych. Idealnym przykładem słowa kluczowego są np. identyfikatory projektów – zwykłe słowa (np. „poczta”) mogą występować w trakcie pracy nad zadaniami niezwiązanymi z projektem, np. wyszukiwaniem informacji w Google.

W trybie automatycznym nie masz możliwości ręcznego uruchomienia pomiaru do innego zadania.

Dane z aplikacji pomiarowej synchronizowane są z naszymi serwerami co 5 minut. Aby wpisy były widoczne w timesheecie, należy je najpierw zakończyć (kliknąć na przycisku pauzy na widżecie).


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
Loading...