Wprowadzenie

TimeCamp jest programem, który m.in. służy do rejestrowania aktywności komputerowych – Twoich i pracowników, po to by móc sprawdzać, ile czasu poświęcasz na aktywości związane z Twoją pracą, ile na aktywności rozpraszające. Dzięki temu możesz kontrolować czas w pracy i wypracować najbardziej optymalne reguły działań, by ich efekty były satysfakcjonujące.  Możesz także sprawdzać, jakich aplikacji używają Twoi pracownicy, podczas gdy wykonują swoje zadania. Możesz też kategoryzować odwiedzane strony na produktywne i nieproduktywne – w zależności od tego, czym zajmują się członkowie zespołu. TimeCamp daje Ci też  możliwość monitorowania aktywności spedzonej poza komputerem. Musisz zainstalować aplikację desktopową, aby aktywności komputerowe były rejestrowane.

Tak wygląda pulpit nawigacyjny:

Wybieranie użytkowników

Jeśli masz wielu użytkowników na swoim koncie, narzędzie służące do wybierania użytkowników pojawi się z lewej strony pulpitu nawigacyjnego. Możesz więc wybrać grupę ludzi albo pojedynczą osobę. Po prostu kliknij w pole pod napisem „Użytkownicy”. Zobaczysz te osoby, których jesteś Administratorem albo Supervisorem.

Wybieranie po dacie

Możesz wybrac interesujący Cię  dzień, tydzień, miesiąc albo wybrany przedział czasowy (używasz wtedy kalendarza).

Podusmowanie

Praca na narzędziach. Ta sekcja pokaże Ci procent czasu, który spędzasz na aktywnościach zakwalifikowanych jako produktywne lub neutralne. Możesz ustawić, które z nich będą się zaliczały do danej kategorii produktywności.

Średnio dziennie. Ten wskaźnik pokazuje średni czas spędzany przy komputerze dla badanego okresu.

Łaczny czas. Ten wskaźnik pokaże łączny czas zarejestrowany przez system dla badanego odcinka czasu.

Aktywności rozpraszajace. Pokazuje Ci procentowy czas spędzony na aktywnościach zakwalifikowanych jako nieproduktywne.

Czas dzienny

Ta sekcja pokazuje za pomocą wykresu, sumę czasu zebranego z aktywności komputerowych dla każdego dnia, w wybranym przedziale czasowym. Jeśli klikniesz w słupek w wybranym dniu, zostaniesz przeniesiony do szczegółowego widoku godzin zebranych z aktywności w wybranym dniu.

Z kolei, gdy klikniesz w słupek pokazujący godzinę w wybranym dniu, zostaniesz przeniesiony do szczegołów aktywności, zarejestrowanych w danej godzinie.

Top aktywności/top kategorie

Tutaj zobaczysz na wykresach, najczęstsze aktywności komputerowe oraz kategorie aplikacji, z których korzystały wybrane osoby. Aktywności nieprodutywne będą zaznaczone na czerwono.

Raporty grupowe 

W TimeCampie masz możliwość generowania raportów grupowych. Jeśli wybierzesz kilka osób:

zobaczysz wykresy z raportem sumarycznym dla wybranych użytkowników oraz indywidualne wykresy dla wybranych osób. Aby przejść do szczegółow, dotyczących aktywności danej osoby, po prostu kliknij tam, gdzie widzisz nazwę użytkownika.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 1 votes)
Loading...