TimeCamp pozwala  na rozliczanie urlopów. Pracownik może zaznaczyć odpowiedni typ dnia, wykorzystując raport „Obecności”. Zmiany dokonane przez pracownika muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora systemu TimeCamp.

Zmiana typu dnia na urlopowy

Możesz zmienić typ dnia w raporcie Obecności.

Po wygenerowaniu raportu (1) dla konkretnego przedziału czasowego (2) możesz edytować dany „typ dnia” (3).

Możesz wybrać jeden z predefiniowanych typów dnia z rozwijanego menu.

Wybierając niektóre typy dnia, np. „urlop wypoczynkowy”,  możesz zaznaczyć opcję do usunięcia wszystkich zebranych w danym dniu informacji o aktywności komputerowej. Opcja ta jest dostępna, jeśli administratorzy aktywowali ją w Ustawieniach modułu obecności.

Aby aktywować wyżej opisaną funkcję, administrator musi z poziomu Ustawień (1) Dodatków (2) Obecności (3) zaznaczyć opcję „Pozwalaj użytkownikom na prośby o usunięcie danych dla urlopów”. (4)

Zmiany „typu dnia” mają zastosowanie natychmiastowe tylko wtedy, gdy masz uprawnienia administratora.

W przypadku dokonania zmian przez zwykłych użytkowników, administrator musi je najpierw zatwierdzić, zanim wejdą w życie.

Akceptacja zgłoszeń o edycji „typu dnia”.

Po utworzeniu zgłoszenia dotyczącego zmiany typu dnia administrator otrzyma u góry raportu „Obecności” stosowne powiadomienie.

Po wejściu w wyżej opisany link administrator będzie mógł zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie.

Raport obecności pozwala w prosty sposób wyfiltrować (1) dni z konkretnym typem, jeżeli takowe występują w wybranym przedziale czasowym.
Pod tabelą podsumowującą „zebrane dane”, znajduje się również wiersz pokazujący sumę konkretnych typów dni, które wystąpiły w danym przedziale czasowym (2).


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 1 votes)
Loading...