Pamiętaj, że rozróżniamy uprawnienia dla aktywności komputera oraz czasu w projektach. W TimeCampie możesz odzwierciedlić strukturę swojej firmy i nadawać odpowiednie funkcje użytkownikom.

Funkcje dla modułu Czas komputera

W tym module istnieją trzy funkcje: administrator, supervisor, użytkownik;

Administrator ma dostęp do raportów wszystkich użytkowników grupy, w której jest oraz do wszystkich podgrup. Może zmieniać ustawienia, dodawać nowych użytkowników, dodawać i edytować grupy.

Supervisor może widzieć raporty wszystkich użytkowników grupy i podgrup, do której jest przypisany; nie może zmieniać ustawień.

Użytkownik może widzieć tylko swoje dane.

Kiedy zakładasz konto w TimeCampie dostajesz funkcję domyślną – Administrora – Właściciela Konta. Każdy użytkownik zaproszony do przyłączenia się do danego konta w TimieCampie, otrzymuje uprawnienia Użytkownika.

Zmiana uprawnień

Aby zmienić uprawnienia użytkownika, musisz być Administratorem. Przejdź do Ustawień (1), zakładki Użytkownicy (2) i znajdź użytkownika na liście (3).

Wybierz uprawnienie, które chcesz nadać użytkownikowi.

Funkcje dla modułu Czas w projektach (Timesheet)

Moduł Timesheet ma swoje oddzielne – od Czasu w komputerze – funkcje. Każdy poszczególny projekt oraz zadanie może mieć inne ustawienia i osoby zarządzające, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Standardowe role w Czasie w projektach

W tym module są dwie zdefiniowane role: Project Managera oraz Użykownika (Usera).

Project Manager ma całkowitą władzę nad zadaniem (projektem), do którego jest przypisany. Może dodawać nowe podzadania, edytować ustawienia projektów i zadań (zmieniać słowa kluczowe, dodawać ludzi do projektów/zadań i generować raporty ludzi).

Użytkownik (User) może tylko trackować czas do projektów/zadań, do których jest przypisany i generować tylko swoje raporty.

Indywidualne role Czasu w projektach

Używając TimeCampa masz możliwość stworzyć sobie własne role do czasu w projektach z indywidualnymi składowymi tych ról i uprawnieniami. Przejdź do Ustawień (1), kliknij w zakładkę Ogólne (2) i wejdź w Ustawienia Czasu w projektach (3).

Nazwij nową rolę (1) i kliknij w „Nowy typ uprawnień(2).

Możesz także zindywidualizować sobie poszczególne funkcje w Czasie w projektach. Zaloguj się najpierw do ustawień Czasu w projektach.

Najpierw zdefiniuj nową rolę (1), a następnie przypisz działania, które może wykonywać osoba, której przypiszesz tę rolę (2).

Przypisywanie ról do czasu w projektach

Żeby zmienić lub przypisać rolę w projekcie, przejdź do modułu Projekty (1) i wybierz zadanie lub projekt, który Cię interesuje i użytkownika.

Wybierz z listy rolę, którą chcesz przypisać danej osobie. Gotowe!

Globalne role dla czasu w projektach

Oprócz tego, że możesz przypisywać role dla poszczególnych projektów i zadań, możesz nadać uprawnienia poszczególnym użytkownikom globalnie.

  • Administrator Time Trackingu. Użytkownicy mają dostęp do zadań, do których są przypisani. Jeśli są Project Managerami mogą edytować zadania lub dodawać nowe podzadania. Administrator Time Trackingu może edytować ustawienia dla wszystkich zadań w całej organizacji. Nie oznacza to jednak, że może trackować czas do zadań, do których nie jest przypisany.
  • Możliwosć trackowania do wszystkich projektów i zadań. To ustawienie pozwala na rejestrowanie czasu we wszystkich projektach i taskach, dla całej organizacji.

Obydwie role możesz przypisać w ustawieniach poszczególnych użytkowników.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 1 votes)
Loading...