Aby mieć możliwość ustawienia w systemie dni urlopowych, włącz moduł obecności (Ustawienia>Dodatki). Musisz mieć uprawnienia administratora. Po wejściu w ustawienia „Obecności” możesz przypisać, ile dostępnych godzin urlopu może mieć dany pracownik.

To jest domyślne ustawienie dla wszystkich użytkowników w danym roku. Oprócz tego ustawienie nazwy „Zadania wakacyjnego” pozwala na późniejsze wybieranie zadania – gdy użytkownik będzie na urlopie i wcześniej wybierze/ustawi to zadanie, będzie ono przypisane do pozostałych godzin. Jeśli chcesz wprowadzić wyjątek co do ilości godzin dla danego użytkownika, przejdź do jego ustawień, klikając w nazwę użytkownika na liście userów (Ustawienia>zakładka Użytkownicy).

Z persktywy użytkownika, możesz w łatwy sposób poinformować swojego szefa o zamierzanym urlopie, przejdź do modułu Czas komputera (1)>Obecności (2)> i z prawej strony wybierz typ dnia (3). Następnie wybierz z listy, jaki typ dnia wolnego chesz i wpisz ilosć godzin (4). Twój przełożony otrzyma prośbę o dzień wolny – musi ją zaakcepotwać w systemie. 

Możesz też stworzyć wpis czasowy i przypisać go do „urlopowego” zadania. W ten sposób możesz w łatwy sposób ustawić godziny urlopu, bez opuszczania Timesheetu.   


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
Loading...