Z tej instrukcji dowiesz się, jak łatwo możesz zarządzać swoimi projektami, by Twoja praca była bardziej poukładana, zmierzalna – a dzięki temu zachowasz kontrolę nad kosztami i wykorzystywanym na pracę czasem. Na początek kilka podstawowych informacji;

Tworzenie i edycja projektów i zadań

W module Projekty znajdziesz wszystkie utworzone przez Ciebie projekty oraz zadania. Ważne jest to, że aby móc wprowadzać nowe zadania,  musisz mieć odpowiednie uprawenienia. Jeśli masz uprawnienia usera, to widzisz tylko te projekty i zadania, do których zostałeś przypisany; aby widzieć całą strukturę projektów i zadań, należy być Time Tracking Administratorem.

Są dwie metody na tworzenie nowych projektów oraz zadań – z pozycji modułu Timesheet (czas w projektach) oraz Projektów.

Jeśli wybierzesz tę pierwszą opcję, kliknij jakbyś chciał stworzyć nowy wpis czasowy.

Teraz wybierz, czy chcesz mieć nowy projekt czy zadanie.

Możesz też tworzyć nowe projekty i zadania z pozycji modułu Projekty. Przejdź więc do tego miejsca w TimeCampie.

Kliknij  przycisk dodaj projekt, następnie wprowadź jego nazwę, nastepnie stwórz nowy projekt.

Jeśli chcesz dodać zadanie do istniejącego projektu, najedź kursorem na wiersz z nazwą projektu i naciśnij dodaj zadanie.

Ustawienia projektów

Gdy klikniesz w wybrany projekt lub zadanie, po prawej stronie będą widoczne jego ustawienia. W tym miejscu możesz edytować nazwę projektu lub zadania, tutaj także wpiszesz bardziej szczegółowy opis do zadania, ustanowisz budżet oraz –  jeśli korzystasz z automatycznego mierzenia czasu do projektów –  aktywujesz  słowa kluczowe.

Gdy przejdziesz kursorem do wiersza z wybranym projektem lub zadaniem, możesz wybrać jeszcze kilka przydatnych funkcji.

Możesz zobaczyć raport dla wybranego zadania (1). Gdy naciśniesz na przycisk z trzema kropkami (2), będziesz miał dostępnych kilka dodatkowych funkcji. Tutaj zmienisz oznaczenie koloru dla zadania, zarchiwizujesz, usuniesz lub powielisz  zadanie. Gdy wybierzesz sekcję przenieś, możesz zamienić zadanie na projekt (a), przenieść czas do innego zadania (b) albo utworzyć dany projekt, zadanie jako zadanie podrzędne (c).

Przypisywanie użytkowników do zadań

Ta funkcja jest dostępna w edycji zadań.

Możesz przypisywać użytkowników pojedynczo lub grupami do danego zadania, nadawać im role w danym projekcie – Project Managera, Usera lub tę, którą wcześniej stworzyłeś .

Pamiętaj, że jeśli masz projekt złożony z zadań i podzadań, to role w podrzędnych zadaniach są dziedziczone od nadrzędnych. Aby ułatwić zbadanie czy dana rola jest dziedziczona, nazwa użytkownika będzie oznaczona szarą, jaśniejszą czcionką.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
Loading...