REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020

Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat: 1.4.1.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno - procesowych przedsiębiorstwBENEFICJENT

TIME SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej TIME SOLUTIONS sp. z o.o. celem ekspansji na rynki zagraniczne


CELE PROJEKTU

Celem Projektu jest zwiększenie międzynarodowej ekspansji Beneficjenta, a tym samym pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych i wzrost sprzedaży ogółem, co pozwoli zwiększyć rentowność oraz uzyskać długoterminową przewagę konkurencyjną Beneficjenta


PLANOWANE EFEKTY

Podpisanie 4 kontraktów handlowych zagranicznych w 2018 r.


WARTOŚĆ PROJEKTU

199 745,00 PLN


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

150 878,40 PLN

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiajmy!

Umów się na 20-minutowe demo online.