POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 11.03.2022 r.

§ 1. KTO ZARZĄDZA SERWISEM | ADMINISTRATOR DANYCH

1. Serwis internetowy www.timecamp.com („TimeCamp”) zarządzany jest przez TimeCamp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-137) przy Al. Wiśniowej 36A lok. 311, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000755317, posiadającą REGON: 021311614, NIP: 8943003832, o kapitale zakładowym 112 200 zł („Dostawca”).

2. Dostawca jest administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług elektronicznych oferowanych przez Dostawca, takich jak np. oprogramowanie TimeCamp, formularz kontaktowy czy newsletter, a także przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach administratora oraz osób trzecich (np. w celach marketingu usług lub produktów oferowanych przez administratora danych lub osób trzecich).

3. Mogą się Państwo z nami skontaktować wysyłając email na [email protected] lub tradycyjną pocztą na adres: TimeCamp Spółka Akcyjna , Al. Wiśniowa 36A lok. 311, 53-137 Wrocław.

§ 2. ZAKRES REGULACJI

1. Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego www.timecamp.com, usługi elektronicznej TimeCamp, usługi elektronicznej konto użytkownika, newsletter oraz pozostałych Usług Elektronicznych świadczonych przez Dostawca oraz wszystkich innych treści, usług lub produktów, jakie mogą Państwo zakupić lub wykorzystywać za pośrednictwem www.timecamp.com, metod płatności, obsługi klienta TimeCamp oraz innych usług, które świadczymy dla Państwa (wszystkie te usługi i produkty będą łącznie nazywane „Usługami TimeCamp”).

2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w szczególności danych osobowych i innych informacji, jakie otrzymujemy, gdy korzystają Państwo z Usług TimeCamp.

3. Szanujemy Państwo prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach.

4. W szczególności stosujemy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”, „GDPR” lub „Rozporządzenie”) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str.1).

5. Dostawca współpracuje z zaufanymi podwykonawcami, w tym ze spółką powiązaną TimeCamp, Inc., 440 N Barranca Ave #4967 Covina, CA 91723 Stany Zjednoczone Ameryki, dostawcami metod płatności, oprogramowania do obsługi klienta i innymi podmiotami („Partnerzy”).

6. Wszyscy Partnerzy, z którymi współpracuje Dostawca spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i informacji, co jest weryfikowane przez Dostawcę podczas okresowych audytów. Szczegółową listę podwykonawców, z których usług korzysta Dostawca można znaleźć pod linkiem: https://www.timecamp.com/en/legal-subprocessors2/

§ 3. ZBIERANE DANE

1. Założenie konta użytkownika TimeCamp, wymaga od Państwa podania (a) adresu e-mail i (b) hasła (które jest zaszyfrowane, więc nie mamy do niego dostępu). Bez tych informacji nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usługi elektronicznej Konto Użytkownika. Te informacje są chronione Państwa hasłem do konta TimeCamp. Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo leży po Państwa stronie.

2. Gdy korzystają Państwo z Usług TimeCamp możemy również gromadzić poniższe informacje:

a) dane techniczne dotyczące urządzeń, które użytkują Państwo korzystając z Usług TimeCamp, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy - adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany przez Państwa system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez Państwa przeglądarkę, w zależności od Państwa ustawień. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowań, nie będą zawierały danych osobowych;

b) szczegóły odnośnie do sposobu w jaki korzystają Państwo z Usług TimeCamp, w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystają Państwo z Usług TimeCamp, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące Państwa lokalizacji, Państwa historię zakupów i wybierane linki, preferencje i wybory, preferowany język, komunikacje poprzez czat;

c) lokalizację urządzenia mobilnego, z którego korzystasz pod warunkiem uruchomienia usługi GPS przez Administratora Konta oraz zaakceptowania korzystania z usługi GPS przez Państwo (użytkownika).

d) inne informacje, które są nam potrzebne do udzielenia Państwu wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem TimeCamp oraz obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami.

e) inne informacje, które nam dostarczają Państwo w ramach Usług TimeCamp.

3. Przetwarzanie przez Dostawca Państwa danych dotyczących płatności zależy od metody płatności/platformy/operatora. Dostawca przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej. Gdy dokonują Państwo płatności, po zakończeniu transakcji otrzymujemy powiadomienie od operatora płatności. Nie uzyskujemy jednakże dostępu do faktycznych danych dotyczących płatności.

§ 4. OCHRONA DZIECI

Artykuł 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zabrania nam świadomego gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia i nie przetwarzamy takich danych.

§ 5. GROMADZENIE INFORMACJI

1. Państwa dane możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów, w następujący sposób:

a) informacje, które podają nam Państwo korzystając z Usług TimeCamp,

b) dane, które przekazują nam Państwo podczas kontaktowania się z nami lub zgłaszania problemu z Usługami TimeCamp.

2. Możemy również poprosić Państwa o wypełnianie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych. Udział w tych ankietach jest dobrowolny i nie muszą Państwo brać w nich udziału. Możemy zbierać te informacje sami za pośrednictwem Usług TimeCamp lub za pośrednictwem zaufanych partnerów współpracujących z nami w zakresie elementów opcjonalnych, takich jak badania czy ankiety.

§ 6. PLIKI COOKIES

1. Niniejsza polityka omawia różne rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach świadczenia Usług TimeCamp oraz wyjaśnia w jaki sposób mogą je Państwo kontrolować.

2. Dostawca i nasi Partnerzy mogą zbierać dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

3. W ramach naszych usług sieciowych i mobilnych stosujemy technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń korzystających z naszych usług. Te technologie, zawierające również pliki cookies, nazywamy łącznie „cookies”.

4. Poprzez korzystanie z Usług i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym razem z usługami Dostawca, zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystanie przez nas cookies zgodnie z niniejszą polityką.

5. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu (np. komputerze lub telefonie), powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie Państwa urządzenia i zapamiętanie ważnych informacji, które umożliwiają Państwu wygodniejsze korzystanie z nich.

6. Podczas świadczenia Usług TimeCamp możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

a) „Niezbędne” pliki cookies są wymagane do prawidłowego działania naszych usług, umożliwiając poruszanie się po nich i korzystanie z ich funkcjonalności. Bez tych cookies usługi, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej, nie mogą być świadczone. Używamy także plików cookies, aby zapobiegać bezprawnemu wykorzystaniu danych do logowania. Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z naszych Usług, ale mogą zostać przez Państwa wyłączone, jednakże ich wyłączenie może mieć znaczący i negatywny wpływ na sposób, w jaki będziemy w stanie świadczyć dla Państwa daną Usługę.

b) Pliki cookies, których celem jest poprawa wydajności, często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania przez Państwa z Usług TimeCamp i pozwalają nam usprawniać ich działanie, np. te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane przez Użytkowników części naszej strony internetowej, ogólne trendy w poruszaniu się w ramach strony, pomagają wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają korzystając z naszych Usług i pokazują nam skuteczność naszych reklam. Korzystamy z tych plików cookies również, aby pomóc Państwu w poruszaniu się po naszej stronie internetowej i powrocie do odwiedzanych kart.

c) W pewnych sytuacjach możemy korzystać z funkcjonalnych plików cookies, które pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane przez Państwa w ramach korzystania z Usług i dostarczyć Państwu ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowanie strony. Dzięki nim możemy również zapamiętać czy już pytaliśmy Państwa o chęć udziału w organizowanych przez nas promocjach. Wszystkie te funkcje pozwalają nam poprawić korzystanie z naszej strony..

d) Możemy również używać plików cookies kierunkujących i reklamowych, w celu dostarczenia reklam bliższych Państwu zainteresowaniom. Takich plików mogą również używać nasi usługodawcy. Takie pliki cookies możemy np. wykorzystywać do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, którą widzą Państwo w ramach naszych Usług oraz do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych.

7. W pewnych okolicznościach możemy współpracować z osobami trzecimi w celu świadczenia Usług. Zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat Państwa korzystania z Usług i/lub reklam. Takie informacje mogą zostać przez nich wykorzystane do dostarczania reklam, które mogą Państwa zainteresować, w oparciu o treści, które obejrzeli Państwo wcześniej lub do pomiaru skuteczności takich reklam. Nie mamy kontroli nad takimi plikami cookies, dlatego chcąc je wyłączyć lub odrzucić, powinni Państwo zwrócić się do odpowiedniej osoby trzeciej za pośrednictwem jej strony internetowej.

8. Korzystamy z plików cookies firm zewnętrznych: Google Inc. (Google Analytics), Facebook Inc. (Facebook) oraz Quora, Inc. (Quora), w celu tworzenia statystyk serwisu i lepszego dopasowania oferty do Państwa oczekiwań.

9. W dowolnym momencie mogą Państwo wyłączyć pliki cookies w ramach Usług. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienie w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zablokować akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji odnośnie do sposobu w jaki należy skonfigurować przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany przez Państwa sposób znajdą Państwo na stronie dostawcy przeglądarki dostępnej poprzez ekran pomocy. W przypadku wyłączenia plików cookies, niektóre funkcje Usług mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 7. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania naszych obowiązków z tytułu łączącej nas umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) oraz dla innych powodów, które są dla nas ważne.

2. Ważne dla nas powody to m.in.:

a) informowanie Państwa o oferowanych przez nas usługach lub produktach,

b) zapewnienie, aby przekazywane przez nas informacje były dla Państwa interesujące,

c) zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz strony internetowej,

d) ochrona przeciwko nadużyciom przy płatnościach.

3. Powołując się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych na ważne dla nas powody, zawsze będziemy wcześniej oceniali, jaki wpływ wywoła przetwarzanie przez nas danych na Państwa i Państwa prawa. W pozostałych przypadkach poprosimy Państwa o zgodę, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpłynie na ważność wcześniejszego przetwarzania.

§ 8. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE

1. Cele, dla których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, są następujące:

a) wykonanie łączących nas z Państwem umów, zapewnienie dostępu do Konta Użytkownika, świadczenie zakupionych usług, wsparcie techniczne oraz umożliwienie Państwu korzystania z Usług TimeCamp oraz ich funkcji;

b) zapewnienie, że Usługi TimeCamp są udostępniane w najbardziej efektywny sposób dla Państwa i Państwa urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp do Usług TimeCamp;

c) podatkowe, prawne lub rachunkowe;

d) przesyłania newsletterów na temat usług oferowanych przez Dostawcę, specjalnych lub okazjonalnych ofert albo reklam, ofert lub rekomendacji dotyczących usług na podstawie informacji o Państwa zakupach lub aktywności na naszej stronie – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na ten kanał komunikacji;

e) zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do Państwa konta lub przed nadużyciami przy transakcjach płatniczych;

f) badanie efektywności naszych działań marketingowych i polepszania ich jakości;

g) informowanie Państwa o zmianach Usług TimeCamp oraz zmianach w naszych dokumentach prawnych;

h) usprawnianie lub modyfikacje Usług TimeCamp;

i) obliczanie współczynników konwersji i innych elementów związanych z wydajnością działania strony internetowej;

j) w związku z usługami naszych partnerów, na przykład operatorów płatności, w ramach Unii Europejskiej i poza nią, jednakże, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług;

k) cele związane z rozliczalnością zgodnie z wymogami RODO;

l) budowanie uniwersalnego profilu użytkownika TimeCamp, bazując na informacjach o tym, jak Państwo korzystają z Usług TimeCamp, w celu zapewniania, aby Usługi TimeCamp oraz inne oferowane przez nas produkty i funkcjonalności były dla Państwa jeszcze bardziej interesujące.

2. Zawsze wtedy, gdy personalizujemy naszą komunikację, oferty lub reklamy, możemy profilować Państwa dane.

3. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Państwa sytuację prawną.

4. Jeżeli zdecydują Państwo, że nie chcą więcej otrzymywać personalizowanych ofert lub spersonalizowanych komunikatów marketingowych w ogóle, mogą Państwo w dowolnym momencie nas o tym poinformować i wyrazić swój sprzeciw.

5. Swój sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych mogą Państwo wyrazić poprzez kliknięcie linku „wypisz się” widocznego w otrzymywanych od nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami wysyłając e-mail na adres: [email protected], a także pod adresem: TimeCamp SA, Al. Wiśniowa 36A lok. 311, 53-137 Wrocław.

6. Możemy przetwarzać pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowań użytkowników (np. dane o sprzedaży w poszczególnych regionach, liczba zgłoszeń problemów technicznych) i udostępniać je swoim partnerom, którzy współpracują z nami w zakresie świadczenia Usług TimeCamp (np. operatorzy systemów płatności) w celu zapewnienia wsparcia, ulepszania lub zmieniania Usług TimeCamp oraz pomagania partnerom w ulepszaniu ich produktów, które zamawiają nasi użytkownicy. Możemy również przekazywać dane nieosobowe w ramach usług analizy danych, które pomagają nam świadczyć Usługi TimeCamp.

§ 9. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Wszystkie przekazywane przez Państwa informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Dostawca lub naszych zweryfikowanych Partnerów.

2. Gromadzone przez Dostawcę dane w ramach świadczonych usług przechowywane są w najwyższej jakości centrach danych, zróżnicowanych geograficznie, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Jeżeli umowa zawarta przez Dostawcę z Administratorem Państwa konta nie reguluje inaczej, to gromadzone przez Dostawcę dane przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych przez firmę Amazon Web Services EMEA SARL, która ma wdrożone najwyższe zabezpieczenia oraz posiada certyfikację ISO. Amazon Web Services EMEA SARL świadczy usługi centra danych zgodnie z następującą polityką prywatniści: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr Jeśli chcieliby Państwo aby gromadzone przez Dostawcę dane były przechowywane w innym centrum danych prosimy o kontakt mailowy [email protected].

3. Stosujemy adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.

5. Jeżeli Państwa dane nie będą nam dłużej potrzebne do świadczenia Usług TimeCamp lub dla innych przyczyn wskazanych w naszej Polityce, niezwłocznie usuniemy je lub zanonimizujemy. W szczególności:

a) będziemy przechowywać informacje związane z Państwa kontem użytkownika przez czas niezbędny do świadczenia Usług TimeCamp na podstawie umowy między nami (tzn. do momentu usunięcia przez Państwa Konta Użytkownika). Jeżeli zdecydują się Państwo usunąć konto użytkownika, ograniczone informacje mogą być nadal przechowywane dla celów podatkowych, prawnych czy rachunkowych.

b) Jeżeli nie założyli Państwo konta użytkownika, ale zdecydują się z nami skontaktować, będziemy przechowywali korespondencję pomiędzy nami tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

6. Regulamin świadczenia usług TimeCamp może opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Państwa danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

§ 10. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

1. Każda komunikacja odbywająca się za pośrednictwem Usług TimeCamp może wiązać się z ujawnieniem przez Państwa nazwy użytkownika lub innych danych na Państwa temat.

2. Co do zasady nie udostępniamy Państwa danych na zewnątrz. Wyjątkiem będą nasi Partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu Usług TimeCamp i funkcjonalności. Zapewniamy Państwa, że zawsze udostępniamy partnerom jedynie niezbędne minimum informacji. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na Państwa temat, wówczas przetwarzają je w naszym imieniu jako „Podmioty przetwarzające”:

a) zewnętrzni dostawcy usług, narzędzi do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi (np. Google);

b) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do analizy danych (np. Chartmogul, Amplitude);

c) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do marketingu e-mail oraz pomagają nam zarządzać naszą komunikacją email;

d) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie (np. Jira, Stackify);

e) zewnętrzni dostawcy systemu wsparcia klienta i obsługi zgłoszeń, który pomaga nam zarządzać zgłoszeniami (np. LiveChat, HelpDesk);

f) profesjonalni doradcy w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych czy audytach;

g) platformy mediów społecznościowych w celu oferowania personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji (np. Twitter, Facebook).

3. Podczas procesu płatności, możemy również udostępniać informacje na Państwa temat innym zaufanym partnerom, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych:

h) procesorzy płatności dla celów realizacji płatności;

i) banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności;

j) zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach.

4. Wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo możemy również udostępniać Państwa dane policji lub innym organom (może dotyczyć to Państwa adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).

5. Państwa dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów takich jak Kanada. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony, co w Państwa kraju lub EOG. Udostępniając Państwa dane poza ten obszar, zapewniamy adekwatny poziom ochrony Państwa danych i opieramy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich jak standardowe klauzule umowne UE lub Tarcza prywatności (Privacy Shield).

§ 11. GROMADZENIE DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Od czasu do czasu Usługi Dostawca mogą zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów, dlatego też po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio do ich polityk prywatności.

§ 12. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.

2. W mało prawdopodobnym przypadku reorganizacji lub fuzji Dostawca lub kont Dostawca, możemy przekazać dane osobowe przejmującej osobie trzeciej, która będzie je chronić co najmniej w takim samym stopniu, jak Dostawca zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

§ 13. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Mogą to Państwo zrobić kontaktując się z nami, zmieniając ustawienia na koncie TimeCamp, a także klikając opcję „wypisz się” w wiadomościach otrzymywanych od Dostawca.

2. W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Państwu dodatkowe prawa dotyczące prywatności. Zgodnie z RODO przysługują Państwu m.in. poniższe prawa:

a) dostępu do danych;

b) żądania usunięcia danych;

c) poprawiania danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) żądania zaprzestania przetwarzania danych;

f) przeniesienia danych do innego podmiotu;

g) uzyskania informacji o stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu;

h) wskazania, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych;

i) złożenia skargi do organu ochrony danych.

3. Oprócz określonych w ustępie 2 powyżej praw, Administrator Państwa Konta w każdej okresie może zwrócić się do Dostawcy w celu ustalenia terminu przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Państwa danych z zachowaniem następujących zasad:

a) Administrator Państwa konta napisze maila na adres [email protected] dla określenia terminu, celu i zakresu przeprowadzenia audytu;

b) Po ustaleniu z Dostawca wspólnie z Administratorem Konta uzgodnią z wyprzedzeniem terminu rozpoczęcia audytu, celu i okresu trwania oraz jego bezpieczeństwa i zasad poufności stosowanych podczas jego przeprowadzenia oraz po jego zakończeniu;

c) Dostawca może dokonać naliczenia opłaty (w oparciu o poniesione uzasadnione koszty) oraz przedstawi je Administratorowi Państwa konta wraz z podstawą ich naliczenia przed rozpoczęciem audytu. Administrator Państwa konta będzie odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich opłat naliczonych przez wyznaczonego audytora;

d) Dostawca może wnieść sprzeciw co do podmiotu wyznaczonego do przeprowadzenia audytu na zlecenie Administratora Państwa konta podając obiektywne przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Administrator Państwa konta będzie musiał wyznaczyć innego audytora lub przeprowadzić go osobiście;

e) Żadne zapisy niniejszej Polityki Prywatności nie zobowiązują Dostawcy do przedstawienia podczas audytu danych dotyczących informacji poufnych innych klientów, danych finansowych, wartości intelektualnych i prawnych oraz innych informacji poufnych Dostawcy, których ujawnienie w opinii Dostawcy mogłyby naruszyć obowiązujące przepisy prawne, w tym prawa innych klientów Dostawcy i/lub bezpieczeństwo systemu Dostawcy.

4. Mogą Państwo skorzystać z tych praw kontaktując się z nami wysyłając wiadomość email na adres [email protected] lub pod adresem: TimeCamp SA, Al. Wiśniowa 36A lok. 311, 53-137 Wrocław.

5. Prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa, np. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) może być ograniczone w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Dostawca. Jednym z takich przepisów jest art. 74 ust. 2 punkt 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) zobowiązujący do przechowywania ksiąg rachunkowych przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi rachunkowe dotyczą.

§ 14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę Usług TimeCamp. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Państwa o tym.

2. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie 30 dni po opublikowaniu nowej wersji online.

3. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na takie zmiany (niezależnie od powiadomienia nas e-mailem) będziemy zmuszeni poprosić Państwa o zaprzestanie korzystania z Usług TimeCamp.