Połącz TimeCamp z aplikacjami, w których pracujesz

Z TimeCamp nie musisz zmieniać swojego sposobu pracy. Mierz czas pracy bezpośrednio w swoich aplikacjach biznesowych.

TimeCamp integrations

W tej chwili nie mamy dostępnej tej integracji, ale możesz śledzić wszystkie swoje aplikacje dzięki aplikacji desktopowej.

Asana

Mierz czas pracy na zadaniach bezpośrednio w Asanie

Kalendarz Google

Importuj swoje wydarzenia z kalendarza bezpośrednio do timesheetu

iCal

Pobierz do TimeCamp wszystkie wydarzenia z dowolnego kalendarza obsługującego format iCal.

Insightly

Mierz czas poświęcany na klientów, projekty i szanse sprzedaży z Insightly

Jira

Skorzystaj z timera dostępnego w Jira aby mierzyć czas poświęcany na zgłoszenia

Outlook

Importuj swoje wydarzenia z kalendarza bezpośrednio do timesheetu

Podio

Mierz czas poświęcany na projekty i zadania w Podio

Quickbooks Online

Importuj swoich klientów z Quickbooks

Slack

Mierz czas pracy korzystając z komend bezpośrednio w Slack

Smartsheet

Importuj zadania ze Smarsheet i mierz czas do projektów i zadań w TimeCamp

Todoist

Mierz czas poświęcany na zadania nie wychodząc z Todoist

Trello

Mierzenie czasu w Trello nigdy nie było prostsze

Wrike

Pomiar czasu pracy bez wychodzenia z Wrike

Xero

Importuj swoich klientów z Xero i mierz czas poświęcany dla nich

Zendesk

Usprawniaj obsługę klienta przez pomiar czasu pracy nad zgłoszeniami bez wychodzenia z Zendesk

ActiveCollab

Pomiar czasu poświęcanego na projekty i zadania nigdy nie był prostszy

Azure DevOps

Mierz czas bezpośrednio w Azure Devops korzystając z naszego pluginu

Breeze

Zarządzaj efektywniej projektami dzięki integracji Breeze z TimeCamp

ClickUp

Mierz czas pracy bezpośredni w Clickup. Szczegółowo analizuj czas pracy dzięki TimeCamp

Dropbox Paper

Mierz czas poświęcany na dokumenty i zadania z Dropbox Paper

Easy Redmine

Zwiększ rentowność projektów dzięki integracji Easy Redmine z TimeCamp

Evernote

Pobierz z Evernote do TimeCamp swoje notatki i mierz czas pracy

Freshdesk

Zwiększ efektywność zespołu obsługi klienta dzięki pomiarowi czasu poświęcanego na zgłoszenia

GitHub

Mierz czas poświęcany na repozytoria GitHub

GitLab

Zwiększ efektywność swojego zespołu developerskiego dzięki mierzeniu czasu w TimeCamp

TimeCamp Planner

Mierz czas pracy poświęcany na zadania bezpośrednio w HeySpace

Meistertask

Mierz czas w swoich projektach i zadaniach z Meistertask

Monday.com

Mierz czas w swoich projektach i zadaniach z Monday.com

Pivotal Tracker

Raportuj czas pracy dzięki integracji Pivotal Tracker z TimeCamp

Salesforce

Mierz czas poświęcany na klientów, szanse sprzedaży i zadania z Salesforce

Targetprocess

Zwiększ produktywność zespołu dzięki integracji Targetprocess z TimeCamp

Teamwork Projects

Pomiar czasu zadań z Teamwork

Toggl

Importuj swoje dane z Toggl i mierz czas w przyjaznym cenowo narzędziu

decorating image decorating image

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiajmy!

decorating image decorating image