System rejestracji czasu pracy

TimeCamp rejestruje całkowity czas pracy od momentu włączenia komputera do jego wyłączenia. Przechowuje również dane z czasu pracy wszystkich pracowników, którzy go używają. Dzięki temu
w jednym miejscu znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje, łącznie z przerwami w pracy, spóźnieniami i nadgodzinami.

System rejestracji czasu pracy
Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

TimeCamp pozwala na raportowanie danych o urlopach, delegacjach, zwolnieniach czy nadgodzinach, co wspiera funkcjonowanie działu kadr, a także personelu zarządzającego.

Eksport danych

TimeCamp automatycznie zaraportuje czas pracy Twoich pracowników. Następnie jednym klinięciem możesz wyeksportować raporty do Excela, by wykorzystać je
w szerszych analizach. Za pomocą API możesz dane z naszego narzędzia pobrać
do swoich aplikacji biznesowych, by zestawiać je z innymi statystykami.

Eksport danych

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiajmy!

Umów się na 20-minutowe demo online.