Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Zarządzanie biznesem jest zdecydowanie bardziej racjonalne w sytuacji, w której przedsiębiorca w podejmowaniu decyzji opiera się na konkretnych danych liczbowych. Szczególnie wartościowe są nie tylko dane dotyczące uzyskanych wyników ale przede wszystkim planowanie umożliwiające podejmowanie decyzji z wyprzedzeniem oraz określanie celów KPI (kluczowych wskaźników efektywności) dla pracowników oraz partnerów biznesowych.

Co to są KPI?

KPI (key performance indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności to mierzalne wartości, które pokazują, jak skutecznie osoby zaangażowane w biznesie osiągają najważniejsze dla nich cele biznesowe. 

Wskaźniki KPI, a motywacja pracowników:

Obecnie motywacja pracowników obejmuje potrzebę:

Skuteczna motywacja pracowników oraz zaspokajanie ich potrzeb sprowadza się do wdrożenia w organizacji mikroprzedsiębiorczości. Narzędziem umożliwiającym wdrożenie turkusowego stylu zarządzania są Kluczowe Wskaźniki Efektywności. To właśnie wskaźniki KPI są narzędziami umożliwiającymi monitorowanie własnych postępów, stanowią podstawę do wprowadzenia usprawnień. Może się to wydawać niewiarygodne, jednak wdrożenie Modelu zarządzania opartego na KPI eliminuje konieczność kontroli pracowników. W takim Modelu pracownik sam jest świadomy w jakim stopniu jego praca wpływa na rozwój biznesu.

Kluczowe Wskaźniki Efektywności – jak je wyznaczać i monitorować?

  1. Wyznacz wskaźniki KPI przyczyniające się do oceny skuteczności budowy przewagi konkurencyjnej.
  2. Zwróć uwagę, czy posiadasz dane do wyliczenia wyznaczonych wskaźników KPI.
  3. Wskaźniki KPI - przejrzystość prezentowania.
  4. Dane gromadzone do wyliczenia wskaźników KPI powinny być wiarygodne i kompletne.
  5. Wybierz wskaźniki KPI, które będą stanowiły podstawę podejmowania decyzji.
  6. Wybierz wskaźniki KPI, które można elastycznie dopasowywać do zmian w biznesie.

Najważniejszy jest pierwszy krok we wdrożeniu Modelu zarządzania opartego na wskaźnikach KPI. Pierwsze efekty dla Twojego biznesu z wdrożenia KPI będą widoczne maksymalnie po 3 miesiącach. Powodzenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiajmy!

Umów się na 20-minutowe demo online.