Zarządzanie czasem

Prawo pracy w Unii Europejskiej – co musisz wiedzieć?

Dodane przez Lipiec 31, 2019 Brak komentarzy

Prawo pracy w Unii Europejskiej – wprowadzenie

prawo pracy w unii europejskiejKażde państwo członkowskie Unii Europejskiej (łącznie 28 państw) może tworzyć własne przepisy, ale muszą one być zgodne z dyrektywami, rozporządzeniami i prawem pracy w Unii Europejskiej. Dopóki ich przestrzegasz, nie musisz się martwić, ale powinieneś również znać obowiązujące prawo pracy w Twoim kraju, aby uniknąć kar i konsekwencji prawnych.

Prawo pracy w Unii Europejskiej

Każdy kraj ma inne prawo pracy. Przepisy dotyczące organizacji czasu pracy są częścią tych przepisów. Są one również jednym z najważniejszych praw, ponieważ pomagają ustalić standardowe praktyki dla pracodawców i pracowników w zakresie czasu pracy i odpoczynku. Wszystko po to, aby zapewnić wszystkim sprawiedliwe warunki pracy.

Aby dodać więcej szczegółów, oto bezpośredni cytat od prawodawcy UE dotyczący okresów odpoczynku i obowiązkowych przerw:

Jako pracodawca musisz dopilnować, aby Twój personel nie pracował średnio więcej niż 48 godzin tygodniowo (w tym w godzinach nadliczbowych) w okresie rozliczeniowym trwającym do 4 miesięcy. Pracownicy muszą otrzymać co najmniej 11 kolejnych godzin dziennego odpoczynku i co najmniej 24 godziny nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku co 7 dni, w okresie rozliczeniowym wynoszącym 2 tygodnie.

Jakie są zatem wnioski?

Przerwy i dłuższe okresy odpoczynku są wymogami formalnymi i jako pracodawca musisz tych wymagań przestrzegać. Indywidualne prawa i przepisy danego kraju mogą mieć zastosowanie, o ile są one zgodne z przepisami UE.

Prawo pracy w Unii Europejskiej – jak monitorować czas?

Monitorowanie czasu pracy dla pracodawców

prawo pracy w unii europejskiejŁatwym sposobem dla pracodawców, aby upewnić się, że ich pracownicy odpowiednio korzystają z przerw jest wykorzystanie monitorowania czasu pracy. Chociaż niektórzy ludzie mogą zareagować z pewnym zaniepokojeniem na tę metodę (głównie przez pomylenie monitorowania czasu ze śledzeniem pracowników), praktyka rejestrowania czasu pracy jest popularna  od wielu lat, a nawet dziesięcioleci (pamiętasz karty dziurkowane, zwane inaczej perforowanymi?).

Przepisy dotyczące monitorowania czasu

Dotychczas dotrzymywanie terminów w Unii Europejskiej nie było obowiązkowe. Korzystały z niego dobrowolnie organizacje (i osoby prywatne), które chciały zwiększyć produktywność pracowników oraz zwiększyć ich odpowiedzialność i rentowność. Jednak 14 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że państwa członkowskie muszą wymagać od pracodawców wprowadzenia systemu umożliwiającego pomiar dziennego czasu pracy. Decyzja jest następująca:

W celu zapewnienia skuteczności praw przewidzianych w dyrektywie w sprawie czasu pracy i w Karcie, państwa członkowskie muszą zobowiązać pracodawców do ustanowienia obiektywnego, niezawodnego i dostępnego systemu umożliwiającego pomiar czasu pracy każdego dnia przepracowanego przez każdego pracownika. Do państw członkowskich należy określenie szczegółowych zasad wdrażania takiego systemu, w szczególności formy, jaką musi on przyjąć, uwzględniając, w razie potrzeby, szczególne cechy każdego z sektorów działalności lub szczególne cechy niektórych przedsiębiorstw dotyczące, między innymi, ich wielkości.

Arkusz czasu pracy

Może to być fizyczny arkusz papieru, plik Excel lub inny system, który wymaga ręcznego wprowadzenia czasu. Metoda ta ma jednak więcej wad niż zalet. Pracownicy często zapominają o dokładnym czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy i robienia przerw. W rezultacie wprowadzają niepoprawne liczby. Łatwo jest popełnić błąd, który może prowadzić do strat finansowych firmy.

Jest to również żmudna praca, która pochłania mnóstwo czasu.

Spójrz na widok dziennego arkusza czasu pracy w TimeCamp – wypełnienie go jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku zwykłych arkuszy w programie Excel!

Karty dziurkowane

Karty uderzeniowe są używane w wielu organizacjach. Ale nie w starszej wersji, gdzie karty papierowe muszą być dziurkowane przez maszynę lub osobę. Obecnie system ten działa w formie cyfrowej. Pracownicy mają karty identyfikacyjne i „dziurkują” je elektronicznie przez system komputerowy zamontowany przy wejściu do siedziby firmy. Za każdym razem, gdy pracownicy wchodzą i wychodzą z biura, system rejestruje czas. Menedżerowie mogą zobaczyć dokładne godziny pracy.

System ten ma jednak jedną wadę. Jeśli pracownicy robią sobie przerwę i pozostają w biurze, system nie może tego zarejestrować. Nie ma również możliwości dokładnego monitorowania pracy pracowników, chyba że organizacja określiła godziny pracy i nadgodziny. Na przykład, wszyscy pracownicy muszą pracować od 9 do 5. W konsekwencji, czas spędzony w biurze po tych godzinach jest uważany za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jest to najprostsza metoda, najlepsza dla firm, które potrzebują prostej metody ewidencji czasu pracy, która nie dostarcza menedżerom szczegółowych informacji.

Aplikacje do monitorowania czasu pracy

Oprogramowanie do monitorowania czasu występuje w wielu formach. Niektóre mają podstawowe cechy, inne oferują wiele konfigurowalnych funkcji.

Który z nich należy wybrać i w jaki sposób wykorzystać je do ewidencjonowania czasu w swoim europejskim oddziale? To proste, powinieneś wybrać narzędzie, które pozwoli Ci łatwo mierzyć czas pracy i przechowywać dane w łatwy i przystępny sposób.

Ponadto, należy również wybrać oprogramowanie, które może być zintegrowane z innymi narzędziami używanymi nie tylko przez Ciebie, ale przede wszystkim przez Twój zespół. Niektóre z przykładów takich narzędzi to oprogramowanie do zarządzania projektami (takie jak Asana, Trello, JIRA) lub systemy CRM, takie jak Zoho i Salesforce. Wybierając wszechstronną aplikację do śledzenia czasu pracy, upewnij się, że oceniasz swoje dokładne potrzeby pod względem funkcjonalności i użyteczności. Zazwyczaj większość z tych aplikacji umożliwia dostęp do następujących funkcji:

  • Automatyczne rejestrowanie czasu pracy
  • Aplikacje desktopowe, internetowe i mobilne dostępne dla wszystkich platform.
  • Szczegółowe zestawienia czasu pracy i raporty
  • Rejestrowanie w czasie rzeczywistym
  • Integracja z najpopularniejszymi narzędziami (fakturowanie, księgowość, zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami, programowanie i wiele innych).
  • Zarządzanie urlopami i frekwencją
  • Czas rozliczany i nierozliczany
  • Zgodność z RODO

Na szczęście możesz zapisać się na bezpłatny 30-dniowy test TimeCamp. Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie powyższe funkcje i funkcjonalności są dostępne, więc upewnij się, że wypróbujesz naszą aplikację!